Prostatacancer

Operation av prostatacancer medför risk för erektionsproblem

När det kommer till olika behandlingsmetoder av prostatacancer så ställs man som drabbad inför två olika val, vilka är operation eller strålning. Då båda dessa behandlingsmetoder används idag så har de sina klara fördelar och nackdelar båda två.

Vare sig man väljer operation, eller om man väljer strålning som behandling så är överlevnaden densamma. Detta medför att valet för den drabbade främst handlar om vad de olika behandlingsmetoderna har för biverkningar.

Inkontinens och erektionsproblem är två av de vanliga biverkningarna man kan råka ut för på kort sikt om man väljer kirurgi. Vid strålning är det besvär med mage och tarm samt vattenkastningsbesvär som har detekterats.

Det är vid operation som man har märkt av att patienterna drabbas av just erektionsproblem, så om man väljer strålning så är detta vanligtvis inte ett problem man behöver tackla.

Vid strålning är det istället problem med magen och tarmen som många upplever både på kort sikt och på lång sikt. Båda metoderna påverkar även vattenkastningen då biverkningar som urininkontinens och vattenkastningsbesvär är vanliga både på kort sikt och på lång sikt.

Då erektionsproblem främst är en biverkning som man behöver tackla på kort sikt så är det många som väljer operation framför strålning, trots den risk för erektionsproblem som det medför.

Erektil dysfunktion kan dock behandlas snabbt och enkelt med exempelvis Viagra, Levitra eller Cialis. Dessa tre piller tillhör den grupp av läkemedel som kallas för fosfodiesteras-typ 5-hämmare.

Viagra är det läkemedel inom denna grupp som kom först och som är mest välkänt, men det innebär inte att detta är det bästa valet för alla. Levitra är det piller som verkar snabbast i kroppen av de tre, men likt Viagra så sitter effekten inte i länge än upp till 4-5 timmar.

ANNONS
IMPOTENSBEHANDLINGAR
Viagra, Cialis, Levitra mm
Recept online, snabb läkarkonsultation fylls i online
Säkert och tryggt
KLARNA / VISA / MC

Det bästa av dessa tre piller vad gäller hur lång tid effekten sitter i kroppen är Cialis, då detta piller räcker upp till 36 timmar. Men Cialis kan man även göra så att man konstant tar en tablett dagligen för att på så sätt dagligen bli hjälpt med att behandla erektil dysfunktion.

Ofta är det på det viset att de flesta män inte upplever några som helst biverkningar, men operation är det tryggaste alternativet vad gäller risk för sena biverkningar. Här har man dock möjligen det problem med erektionsproblem som omtalas ovan som biverkning på kort sikt att ta ställning till.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *